Project Description

Brasseriet Långedrag

Törnell & Bar levererade barkonsultation vid nyöppnanadet av krogen 2014. Vi satte barkoncept, rutiner för skötsel och underhåll i baren samt inköpskanaler. Vi utbildade personalen inom det satta barkonceptet samt cocktails och avecutbud. Vi höll även i löpande uppföljning eftr lansering av konceptet.